bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 23

Slunce vzcházelo nad zemi, když Lot všel do Ségor.