bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 24

A Hospodin dštil na Sodomu a naGomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe.