bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 25

A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst, i všecko, což roste z země.