bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 26

I ohlédla se žena jeho, jduc za ním, a obrácena jest v sloup solný.