bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 27

Vstav pak Abraham ráno, pospíšil k místu tomu, kdež byl stál před Hospodinem.