bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 28

A pohleděv k Sodomě a Gomoře, i na všecku zemi té roviny, uzřel, a aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice.