bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 3

Ale když on je velmi nutil, obrátivše se k němu, vešli do domu jeho. I udělal jim hody, a napekl chlebů přesných, i jedli.