bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 32

Poď, dejme píti otci našemu vína, a spěme s ním, abychom zachovaly z otce našeho símě.