bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 33

I daly píti otci svému vína té noci; a všedši prvorozená, spala s otcem svým, kterýžto necítil, ani když lehla, ani když vstala.