bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 35

I daly píti ještě té noci otci svému vína; a vstala ta mladší, a spala s ním; on pak necítil, ani když ona lehla, ani když vstala.