bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 36

A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svého.