bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 37

I porodila prvorozená syna, a nazvala jméno jeho Moáb; onť jest otec Moábských až do dnešního dne.