bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 38

I mladší také porodila syna, a nazvala jméno jeho Ben Ammon; onť jest otcem Ammonitských až do dnešního dne.