bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 4

Prvé pak než lehli, muži města toho, muži Sodomští, osuli se vůkol domu toho, od mladého až do starého, všecken lid odevšad.