bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 5

I volali na Lota, a řekli jemu: Kde jsou ti muži, kteříž přišli k tobě v noci? Vyveď je k nám, ať je poznáme.