bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 6

I vyšel k nim Lot ven, a zavřel po sobě dvéře.