bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 19 verš 7

A řekl: Prosím, bratří moji, nečiňte zlého.