bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 1

A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich.