bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 2 verš 25

Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se.