bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 20 verš 4

Abimelech pak nepřiblížil se k ní; protož řekl: Pane, zdaž také spravedlivý národ zabiješ?