bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 22 verš 18

Ano požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země, proto že jsi uposlechl hlasu mého.