bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 6

Kterýžto odpověděl: Hleď, abys zase neuvodil syna mého tam.