bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 62

Izák pak šel, navracuje se od studnice Živého vidoucího mne; nebo bydlil v zemi polední.