bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 1

Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu.