bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 10

Na tom poli, kteréž byl koupil Abraham od synů Het; tu pochován jest Abraham i Sára manželka jeho.