bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 11

Po smrti pak Abrahamově požehnal Bůh Izákovi synu jeho, a bydlil Izák u studnice Živého vidoucího mne.