bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 12

Tito jsou pak rodové Izmaele syna Abrahamova, jehož porodila Agar Egyptská, děvka Sářina, Abrahamovi.