bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 14

A Masma, a Dumah a Massa,