bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 15

Hadar a Tema, Jetur, Nafis a Cedma.