bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 16

Ti jsou synové Izmaelovi, a ta jména jejich, po vsech jejich, a po městech jejich, dvanáctero knížat po čeledech jejich.