bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 17

(Bylo pak života Izmaelova sto třidceti a sedm let, i skonal; a umřev, připojen jest k lidu svému.)