bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 18

A bydlili od Hevilah až do Sur, jenž jest proti Egyptu, když jdeš do Assyrie; před tváří všech bratří svých položil se.