bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 19

Tito jsou také rodové Izáka syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka.