bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 2

Kterážto porodila jemu Zamrana, a Jeksana, a Madana, a Madiana, Jezbocha a Suecha.