bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 21

I modlil se Izák pokorně Hospodinu za manželku svou; nebo byla neplodná. A uslyšel jej Hospodin; a tak počala Rebeka manželka jeho.