bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 22

A když se děti potiskali v životě jejím, řekla: Má-liť tak býti, proč jsem já počala? Šla tedy, aby se otázala Hospodina.