bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 24

A když se naplnili dnové její, aby porodila, a aj, blíženci byli v životě jejím.