bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 25

I vyšel první ryšavý všecken, a jako oděv chlupatý; i nazvali jméno jeho Ezau.