bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 27

A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích; Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil.