bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 28

I byl Izák laskav na Ezau, proto že z lovu jeho míval pokrm; ale Rebeka laskava byla na Jákoba.