bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 29

Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený,