bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 30

A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.)