bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 31

Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své.