bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 32

I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to prvorozenství?