bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 33

Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi.