bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 4

Ale synové Madianovi: Efa, a Efer, a Enoch, a Abida, a Helda; všickni ti synové byli Cetury.