bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 5

I dal Abraham Izákovi všecko, což měl.