bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 6

Synům pak ženin svých dal Abraham dary, a odeslal je od Izáka syna svého, ještě živ jsa, k východu do země východní.