bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 7

Tito pak jsou dnové let života Abrahamova, v nichž byl živ: Sto sedmdesáte a pět let.