bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 8

I skonal a umřel Abraham v starosti dobré, stár jsa a plný dnů; a připojen jest k lidu svému.